آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 647
موضوع‌ها: 191
اعضا: 1,739
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0.04
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0.01
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0.1
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0.37
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 2.39
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: sahel2121
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 11.67%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: پرسش و پاسخ (با 476 ارسال , 148 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
راهنمایی ثبت اختراع/ایده (25 پاسخ)
مشاوره در زمینه اختراع (20 پاسخ)
بنیاد ملی نخبگان (18 پاسخ)
سوالات پاسخ داده شده در سامانه ثبت اختراع (16 پاسخ)
چند سوال (14 پاسخ)
فروش اختراع (13 پاسخ)
مسابقه ایده گستران (9 پاسخ)
طولانی شدن پروسه ثبت اختراع (9 پاسخ)
آیا ایده هایی که دارای فواید عملی هستند میتوانند به عنوان اختراع ثبت شوند؟ (8 پاسخ)
آیا اختراع است؟!!!! (7 پاسخ)
اظهارنامه (7 پاسخ)
نحوه گرفتن تاییدیه از مراکز علمی (7 پاسخ)
مراحل ثبت اختراع (7 پاسخ)
چگونه میشود عضو انجمن ملی نخبگان کشور شویم (6 پاسخ)
ادعانامه رو چه طوري بايد بنويسيم (6 پاسخ)
راهنمایی ثبت اختراع/ایده (49,262 بازدید)
سوالات پاسخ داده شده در سامانه ثبت اختراع (31,018 بازدید)
توضیحات کامل در مورد نوشتن ادعانامه اختراع (24,326 بازدید)
مشاوره در زمینه اختراع (19,493 بازدید)
بنیاد ملی نخبگان (15,557 بازدید)
ثبت جهاني اختراعات (13,834 بازدید)
رفع نقص Patent (13,307 بازدید)
کنکور...خوارزمی.... (11,998 بازدید)
روش فروش ايده يا اختراع (11,604 بازدید)
ادعانامه رو چه طوري بايد بنويسيم (11,130 بازدید)
فروش اختراع (11,107 بازدید)
مسابقه ایده گستران (9,870 بازدید)
ادامه سوالات پاسخ داده شده در سامانه ثبت اختراع (9,659 بازدید)
چند سوال (9,408 بازدید)
ثبت اسباب بازی (8,317 بازدید)

بزرگترین پتنت آتورنی کشور مشاوره ثبت اختراع و مالکیت فکری


در گوگل محبوب کنید :