انجمن تخصصی مالکیت فکری ایران
فرمت ماده 10 ثبت اختراعات - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن تخصصی مالکیت فکری ایران (http://forum.takidea.ir)
+-- انجمن: ثبت اختراع (http://forum.takidea.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: پرسش و پاسخ (http://forum.takidea.ir/forumdisplay.php?fid=12)
+--- موضوع: فرمت ماده 10 ثبت اختراعات (/showthread.php?tid=9)فرمت ماده 10 ثبت اختراعات - mata1367 - ۱۳۹۰-۸-۲۸

متن ماده 10 آئین نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات به شرح زیر است :
ماده ۱۰ ـ توصيف اختراع بايد صريح و همراه با جزئيات كامل و مشتمل بر نكات زير باشد:
۱ـ عنوان اختراع به گونه‌اي كه در اظهارنامه ذكر گرديده است؛
۲ـ زمينه فني اختراع مربوط؛
۳ـ مشكل فني و بيان اهداف اختراع؛
۴ـ شـرح وضعـيت دانـش پيشـين و سابـقه پيـشرفت‌هايي كه در رابطه بـا اختراع ادعـايي وجـود دارد، به نحوي كه براي درك و بـررسي جـديد بودن اختراع كفايت كند؛
۵ ـ ارائه راه‌حل براي مشكل فني موجود، همراه با شرح دقيق و كافي و يكپارچه اختراع؛
۶ ـ توضيح اشكال، نقشه‌ها، نمودارها در صورت وجود، به‌‌نحوي‌ كه يك متخصص در آن زمينه بتواند اختراع را درك و ارتباط اجزاي آن را دريابد. ارجاع به شماره‌هايي كه براي بيان ويژگي‌هاي اختراع در نقشه‌ آمده است الزامي است؛
۷ـ بيان واضح و دقيق مزاياي اختراع ادعايي نسبت به اختراعات پيشين، به نحوي كه ويژگي جديد بودن اختراع و تاثير فني آن را روشن سازد؛
۸ ـ توضيح حداقل يك روش اجرايي براي به‌كارگيري اختراع؛
۹ـ ذكر صريح كاربرد صنعتي اختراع در صورتي كه ماهيت اختراع گوياي اين امر نباشد.


با توجه به سوالات مطرح شده در این خصوص و سردرگمی مخترعین در رفع نقص مدارک ثبت اختراع ، برای رفع نقص توصیف اختراع به موارد زیر توجه کنید :
1- برای تدوین متون ثبت اختراع از چارچوب ارائه شده در سامانه ثبت اختراع استفاده کنید.
این چارچوب با کلید " پیشنویس توصیف ، ادعانامه و خلاصه توصیف " قابل دانلود می باشد.
2- حتما متون مربوط به هر عنوان ذیل آن توضیح داده شود.
3- اختراع در سه جای متون توضیح داده می شود و در هر جا با لحن متناسب با آن عنوان ،
اول در ارائه راه حل اختراع را با تمام جزئیات توضیح می دهید به طوری که یک نفر با مهارت عادی در آن زمینه بتواند این اختراع را بسازد.
دوم در ادعانامه به لحاظ فنی اختراع را تویح می دهید و هر قسمت اختراع را نام برده ، نحوه عملکرد ، وظیفه و کلاً تکنیک بکار رفته را می نویسید.
سوم در خلاصه توصیف اختراع و روش کار آن را به طور کلی توضیح می دهید. این توضیحات شامل بخشی از مشکل فنی و بیان اهداف ،بخشی از وضعیت دانش پیشین و بخشی از ارائه راه حل خواهد بود.

ضمناً متن کامل آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراع را در این صفحه مشاهده فرمائید.

موفق باشید.